REALISEERT

Indien u akkoord gaat met het definitieve ontwerp, gaan we over tot de realisatie. Allereerst stellen wij een gespecificeerde offerte op. Op deze wijze wordt voor u duidelijk de kosten zijn opgebouwd. Ook stellen we in de offerte alle afspraken op. Na uw akkoord op de offerte plannen we de werkzaamheden in. Bij de realisatie hanteren we de hoogste kwaliteitsnormen, zodat u optimaal profijt heeft van uw investering. Wij kunnen de aanleg compleet voor u verzorgen, of alleen het specialistische werk realiseren. Uitgangspunten zijn voor ons: vakkundige uitvoering, heldere communicatie en één aanspreekpunt. Gedurende de aanleg informeren we u voortdurend over de voortgang. Met de oplevering van de tuin lopen we alles nog een keer met u door en controleren of alles is uitgevoerd conform de gemaakte afspraken.